Koszyk

Zwroty i reklamacje

Reklamacja

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, nazwę produktu, przyczynę reklamacji, datę zakupu.

2. Odeślij produkt na adres podany w formularzu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dostania paczki z reklamowanym towarem. W razie gdyby proces się wydłużył, poinformujemy o tym.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania.

6. W razie uszkodzenia w transporcie podstawą do uwzględnienia gwarancji jest spisany protokół z kurierem.

 

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rager@rager.pl. Formularz zwrotu prosimy wysłać na nasz adres wraz ze zwracanymi produktami.
Prosimy o dołączenie do paczki z formularzem i zwracanymi produktami wszystkie otrzymane z nimi akcesoria.

Towar prosimy odesłać na adres:

RAGER
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław